top of page

การบังคับให้ลองกองออกดอกเร็วขึ้น

อัปเดตเมื่อ 25 ก.พ. 2562


ลองกองคือผลผลิตทางการเกษตรที่ยังคงสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวสวนผลไม้ได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าเทคนิคต่างๆสำหรับการทำสวนลองกองของเกษตรกรแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันออกไป และหากว่ารอให้ลองกองออกดอกเองนั้นก็ต้องใช้เวลานานมาก จึงต้องมีเทคนิคเพื่อช่วยบังคับให้ลองกองออกดอกเร็วขึ้น ซึ่งในส่วนของคุณชัยวัฒน์ ปริ่มผล เกษตรกรหมู่ 8 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้แนะนำเทคนิคการบังคับให้ลองกองออกดอกได้เร็วขึ้น ผ่านทางเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ให้เกษตรกรได้นำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตลองกองฤดูถัดไป นับว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ชาวสวนลองกองหลายๆคนพลาดไม่ได้


วิธีการบังคับให้ลองกองออกดอกเร็วขึ้น

1. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ให้รีบบำรุงต้น ด้วยการให้ปุ๋ยและน้ำทันที ควรเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และทำการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งโล่ง

2. คอยสังเกตุว่ามีการแตกใบอ่อนหรือยัง รอจนกระทั่งใบลองกองเขียวสมบูรณ์แล้วจึงทำการปล่อยให้ต้นลองกองขาดน้ำ หรือหยุดการให้น้ำต้นลองกอง หรือว่าปล่อยให้ต้นลองกองมีใบสีเหลืองเหมือนใกล้จะตาย เพื่อให้ต้นลองกองต้องการน้ำ(ภาษาชาวบ้านเรียกว่าปล่อยให้สลด)

3. เมื่อต้นลองกองสลดจะเห็นใบมีสีเหลืองและลำต้นเริ่มแห้ง จึงเริ่มให้น้ำเต็มที่ ติดต่อกัน 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง

4. ใส่ปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้ปริมาณ 20 กิโลกรัม กับปุ๋ยสูตร 20-6-18 ปริมาณ 1 กิโลกรัม รอบๆทรงพุ่มต้นลองกอง ให้น้ำแบบวันเว้นวัน เมื่อเข้าสู่วันที่ 10 หลังจากให้น้ำ ตาดอกของลองกองจะเริ่มยืดออกมา

5. หลังให้น้ำ 20 วัน ให้ฉีดฮอร์โมนผลไม้ที่ช่อของลองกอง เพื่อเร่งการยืดช่อดอก ปุ๋ยไซโตมีอาหารเสริมทางใบ ฮอร์โมนธรรมชาติ

6. หลังให้น้ำ 30 วัน ให้ตัดแต่งช่อดอกลองกอง เพื่อไม่ให้แน่นจนเกินไป เพราะจะส่งผลให้ลูกลองกองแต่ละช่อนั้นเล็ก ให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่ และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการตัดแต่งช่อดอก จะเกิดการแย่งอาหารกันและจะทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ

**การตัดแต่งและไว้ช่อลองกอง ใน 1 ช่อจะเหลือไว้เพียง 1-3 ก้านเท่านั้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับกิ่งของต้นลองกองด้วย หากว่ากิ่งใหญ่สามารถเหลือไว้ได้ถึง 5 ก้าน

7. เมื่อดอกลองกองบาน เริ่มใส่ปุ๋ยสูตร 20-6-18 ต้นละ 300 กรัม และให้น้ำตามปกติ

** ระยะเก็บเกี่ยว นับจากวันที่ลองกองเริ่มติดดอกไปจนถึงระยะที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ 120 วัน ลองกองจึงจะสุกแก่เต็มที่ พร้อมเก็บเกี่ยว

หมายเหตุ :

- ขณะที่ลองกองกำลังติดช่อและให้ผลผลิตนั้นจะต้องคอยระมัดระวังในด้านของแมลงวันทองจะเข้ามาเจาะและทำลายผลของลองกองเสียหายได้

- การบังคับให้ลองกองออกดอกเร็ว ควรคำนวนระยะเวลาในการขายให้ดี เพราะหากทำเร็วเกินไปตลาดอาจยังไม่เปิด จะทำให้ไม่มีที่จำหน่ายได้

แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพราะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อหน้าดินและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีจะต้องมีธาตุอาหารครบถ้วนจึงจะทำให้พืชพรรณ ต้นไม้เจริญงอกงามได้อย่างสมบูรณ์

ปุ๋ยอินทรีย์ไซโต ถือเป็นปุ๋ยที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก ปุ๋ยไซโตมีคุณสมบัติและส่วนประกอบที่พืชต้องการครบถ้วน เพราะผลิตจากมูลค้างคาวที่ผ่านการตรวจสอบเรื่องธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์มากๆและยังมีฮอร์โมนไซโตไคนินที่เข้มข้น ปุ๋ยไซโต มีส่วนประกอบหลัก 8 อย่าง อาทิเช่น ฮอร์โมนไซโตไคนิน สารคีเลต จุลินทรีย์ มูลค้างคาว ฯลฯ ช่วยให้ต้นไม้ของคุณงอกงาม ไม้ผล ผลผลิตสูง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ 089-9803982 , 093-4696289


ที่มา www.cyto.biz (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยไซโต)

#ปุ๋ยอินทรีย์ #ปุ๋ยมูลค้างคาว #ปุ๋ยไซโต

Comments


bottom of page