top of page

"โกโก้" มาแรง ปลูกได้ทั้งพืชหลักและพืชเสริม ทำเงินไร่ละ 62,000 บาท/ปี


พืชแซม หรือ พืชเสริม ไม่ใช่เรื่องใหม่ของวงการเกษตร เพียงแต่ไม่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรมากนักโดยเฉพาะช่วงที่พืชตัวหลัก อย่างปาล์มน้ำมันและยางพารา อยู่ในช่วง “ขาขึ้น”

นายนิตย์ ตั่นอนุพันธ์ หรือ โกเหนียว เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรใน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ปลูกมะพร้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชหลัก และปลูก “โกโก้” เสริมระหว่างแถวสร้างรายได้อีกทางหนึ่งตั้งแต่ปี 2538


“หลังจากที่เราทดลองปลูกต้นโกโก้ในสวนปาล์มก็พบว่าได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจทั้งพืชประธานและพืชเสริมต้นโกโก้ทำให้ดินดีและเหมือนเป็นแทงค์น้ำเล็กๆคอยเก็บรักษาความชุ่มชื่นใต้ดินปาล์มจึงไม่ขาดน้ำ”


โกโก้..ดีอย่างไร??? ทำไมโกเหนียวจึงปลูกโกโก้

👍 เป็นพืชที่ดูแลง่าย ไม่ค่อยมีศัตรูพืชรบกวน ไม่ต้องใช้ฝีมือในการตัดแต่งต้น

👍 อายุยืนหลายสิบปี ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิต

👍 อายุ 3 ปีเริ่มให้ผลผลิต เก็บเกี่ยวทุก 15 วัน ตลอดทั้งปี ถ้ามีระบบน้ำในฤดูแล้งจะยิ่งเพิ่มผลผลิตทั้งพืชประธานและพืชเสริม

👍 ราคาโกโก้นิ่งตลอดทั้งปีไม่แกว่งไปมาเหมือนยางพาราหรือปาล์มน้ำมัน

👍 ความต้องการโกโก้ในตลาดโลกสูงมาตลอด เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากว่า 100 ชนิด ทั้งการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางเป็นต้น

👍 มีบริษัทรับซื้อส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน และฟิลิปปินส์

👍 ส่วนเปลือกของผลสดโกโก้มีไฟเบอร์และมีน้ำมากสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ใหญ่อย่างวัวได้ ส่วนเปลือกตากแห้งจะมีสีดำสนิทเป็นเชื้อไฟชั้นดีให้พลังงานความร้อนสูงใช้แทนถ่านหรือฟืนได้

👍 จุดแข็งของโกโก้ คือ ปลูกได้ทั้งเชิงเดี่ยวและแซมในพืชอื่นโดยที่สามารถปลูกได้จำนวนมากต่อไร่เช่น สวนมะพร้าว 1 ไร่ มีมะพร้าว 16 ต้น สามารถแซมโกโก้ได้ 84 ต้น, ในสวนปาล์ม 1 ไร่ มีปาล์ม 20ต้น สามารถปลูกแซมโกโก้ได้ 54 ต้น

👍 โกโก้ปลูกแล้วดกทุกต้น ออกผลตลอดทั้งปี มีรายได้ทุก 15 วัน

👍 เมื่อเปรียบเทียบรายได้กับพืชเศรษฐกิจตัวอื่น เช่น มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา โกโก้ไม่ได้เป็นรองพืชตัวใดเลย


เปรียบเทียบรายได้/ไร่ ระหว่างมะพร้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

มะพร้าว

1 ไร่ ปลูกได้ 16 ต้น

1 ต้น เก็บผลผลิตเฉลี่ย 5 ลูก/ครั้ง

1 ปีเก็บได้ 9 ครั้ง คิดเป็น 45 ลูก/ต้น

มะพร้าว 1 ไร่มี 16 ต้น คิดเป็น 720 ลูก/ปี

ขายราคา 15 บาท/ลูก ทั้งปีสร้างรายได้ 10,800 บาท

ต้นทุนการปลูกมะพร้าว

ใส่ปุ๋ย 3 กก./ต้น/ปี คิดราคาปุ๋ย 18 บาท/กก. จำนวน 16 ต้น รวม 864 บาท/ไร่/ปี

ค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช 3-4 ครั้ง/ปี และค่าแรงงาน รวม 800 บาท/ไร่/ปี

คงเหลือกำไร 9,118 บาท/ไร่/ปี


ยางพารา

1 ไร่ ปลูกได้ 70 ต้น

1 ไร่ กรีดน้ำยางได้เฉลี่ย 2.5 กก./วัน

1 ปี กรีดได้  130 วัน คิดเป็น 325 กก.ต้น

ถ้าขายราคา 70 บาท/กก. ทั้งปีสร้างรายได้ 22,750 บาท

ต้นทุนการปลูกยางพารา

แบ่งรายได้กับคนกรีด 65:45% (65x22,750)/100 เจ้าของสวนมีรายได้ 15,787 บาท/ไร่/ปี

ค่าใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช กรดสำหรับยางพาราที่เจ้าของสวนต้องจ่าย 2,000 บาท/ไร่/ปี

คงเหลือกำไร 12,787 บาท/ไร่/ปี


ปาล์มน้ำมัน

1 ไร่ ปลูกได้ 20 ต้น

1 ไร่ เก็บผลผลิตได้เฉลี่ย 3,000 กก./ไร่/ปี

ถ้าขายราคา 5.5 บาท/กก. ทั้งปีสร้างรายได้ 16,500 บาท/ไร่/ปี

ต้นทุนการปลูกปาล์มน้ำมัน

ค่าใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตกแต่งทางปาล์ม 4,940 บาท/ไร่/ปี

คงเหลือกำไร 11,560 บาท/ไร่/ปี


ปลูกโกโก้ (เชิงเดี่ยว) ทำเงิน ไร่ละ 62,000 บาท/ปี

1 ไร่ ปลูกได้ 155 ต้น

เมล็ดโกโก้สด 3 กก. ตากแห้งได้ 1 กก.

ปีที่ 3 (ปีแรกของการให้ผลผลิต)

1 ต้นเก็บผลผลิตตากแห้งได้ประมาณ 1 กก./ต้น/ปี

1 ไร่ เก็บผลผลิตได้ 155 กก./ปี

ขายราคา 50 บาท/กก. ทั้งปีสร้างรายได้ 7,750 บาท

ปีที่ 4

1 ต้นเก็บผลผลิตตากแห้งได้ประมาณ 3 กก./ต้น/ปี

1 ไร่ เก็บผลผลิตได้ 465 กก./ปี

ขายราคา 50 บาท/กก. ทั้งปีสร้างรายได้ 23,250 บาท

ปีที่ 5

1 ต้นเก็บผลผลิตตากแห้งได้ประมาณ 6 กก./ต้น/ปี

1 ไร่ เก็บผลผลิตได้ 930 กก./ปี

ขายราคา 50 บาท/กก. ทั้งปีสร้างรายได้ 46,500 บาท

ปีที่ 6

1 ต้นเก็บผลผลิตตากแห้งได้ประมาณ 8 กก./ต้น/ปี

1 ไร่ เก็บผลผลิตได้ 1,240 กก./ปี

ขายราคา 50 บาท/กก. ทั้งปีสร้างรายได้ 62,000 บาท


ต้นทุนการปลูกโกโก้

ค่าสอยลูก เก็บรวมกอง ควักเมล็ด ใส่ถุงหมัก นำไปตาก ประมาณ 25% ของรายได้ คิดเป็น 15,500บาท (คิดจากรายได้ 62,000 บาท)

เมื่อต้นอายุ 6 ปี ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้งๆ ละ 1 กก./ต้น คิดราคาปุ๋ย 18 บาท/กก. จำนวน 155 ต้น รวม 5,580บาท/ไร่/ปี

ค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช 3-4 ครั้ง/ปี และค่าแรงงาน รวม 800 บาท/ไร่/ปี

คงเหลือกำไร  40,120 บาท/ไร่/ปี


วิธีการปลูกและดูแลต้นโกโก้

โกเหนียวเล่าว่า โกโก้เป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตเร็วสามารถให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 3 ปี เมื่อต้นยิ่งมีอายุมากก็ยิ่งให้ผลผลิตสูง เป็นพืชที่ออกลูกทั้งปี ไม่มีหยุด ติดผลไม่พร้อมกันทยอยออกมาเรื่อยๆ ต้นไหนสมบูรณ์กว่าก็ออกมาก่อน ไม่ได้ออกเป็นฤดูกาลเหมือนไม้อื่นๆ แต่จะมีผลผลิตชุดใหญ่ออก 2 ชุด แต่เนื่องจากต้นโกโก้ให้ผลผลิตต่อเนื่องทั้งปี จึงต้องใส่ปุ๋ยเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง#ปุ๋ยอินทรีย์ #ปุ๋ยมูลค้างคาว #ปุ๋ยไซโต

3 Comments


One of the key benefits of personal training in Dubai is the personalized approach it offers. Unlike generic workout plans, personal trainers work closely with clients to understand their fitness levels, goals, and any specific requirements or limitations they may have. Whether someone is aiming to lose weight, build muscle, improve flexibility, or enhance overall fitness, Fitness Personal Training in dubai a personal trainer designs a customized program tailored to their individual needs.

Like

The executives positions normally pay a more significant pay and spotlight more on arranging rather than involved programming errands. A chance for development and Moin Shaikh innovation The web is quickly extending and making more creation and advancement valuable open doors for some individuals.

Like

A property agent trainer is an individual or organization that provides training and education to aspiring or practicing property agents. Property Agent Trainer These trainers play a crucial role in equipping property agents with the necessary skills, knowledge, and tools to excel in their profession.

Like
bottom of page