top of page

วิธีปลูกผักสวนครัวให้งาม ปลอดแมลง และปลอดสารพิษ


สำหรับผู้ปลูกพืชผักสำหรับการจำหน่ายโดยเฉพาะ หากมีการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเข้าช่วยเลยก็ไม่ได้ แต่ผลกระทบจะไม่เกิดกับผู้ปลูกโดยตรง เพราะคนกินจะเป็นผู้บริโภคที่หาซื้อผักตามตลาดเสียมากกว่า ส่วนผู้ปลูก เขามักแยกแปลงผักไว้กินต่างหาก อาจฉีดยาฆ่าแมลงน้อยหรือไม่ฉีดเลย นี่คือความจริง

แต่สำหรับผู้ปลูกผักสวนครัวสำหรับรับประทานเอง ถือเป็นแนวทางเลือกที่ต้องการรับประทานผักปลอดสารพิษอย่างแท้จริง ดังนั้น โพสนี้ทางพืชเกษตร ขอแชร์เทคนิคการปลูกผักสวนครัวที่ได้ทั้งงาม ปลอดแมลง และปลอดสารพิษ

1. การเตรียมแปลง

– ให้เตรียมแปลงด้วยการขุดพรวนให้ลึก จากนั้น หว่านโรยด้วยปุ๋ยคอก อาทิ มูลโค-กระบือ มูลสุกร มูลไก่ เป็นต้น หรือใช้วัสดุอื่นเช่น ปุ๋ยหมัก หรือ แกลบดำ จากนั้น พรวนผสมกับดินในแปลงให้เข้ากัน

– แปลงที่ปลูกในหน้าแล้งไม่ต้องยกแปลงสูง ส่วนแปลงในหน้าฝน ให้ยกแปลงสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ไม่ต้องยกสูงมาก เพราะเดี๋ยวดินในแปลงจะค่อยๆยุบตัวลงเอง

2. การเตรียมเมล็ด และการปลูก

– ผักที่ปลูกด้วยเมล็ด ให้แช่น้ำก่อน 1-3 ชั่วโมง จากนั้น นำมาบ่มในห่อผ้า 1-2 วัน ค่อยนำเมล็ดลงหว่านบนแปลง

– การปลูกผักที่เตรียมต้นกล้าก่อน หรือ ใช้หัวพันธุ์ปลูก ควรให้มีระยะห่างพอเหมาะที่แตกต่างกัน ไม่ควรปลูกถี่มาก เช่น หอมแบ่ง ประมาณ 5-10 เซนติเมตร คะน้าประมาณ 15-25 เซนติเมตร ดังนั้น จะปลูกพืชอะไรต้องดูระยะห่างให้เหมาะสม

3. การให้น้ำ – พืชผัก เป็นพืชอายุสั้น เติบโตเร็ว ดั้งนั้น จำเป็นต้องให้น้ำตลอด ทุกวัน หรือ อย่างน้อยวันเว้นวัน และรดพอชุ่ม หรือ ดูแลการให้น้ำอย่าให้หน้าดินแห้ง

4. เสริมด้วยอินทรีย์ชีวภาพ ทั้งช่วยเพิ่มผลผลิต และป้องกันแมลง น้ำหมักชีวภาพ มักถูกมองข้าม แต่แท้จริงแล้วสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยในการปรับปรุงดิน และต้านการเกิดโรคเชื้อราได้อีกด้วย

– การเพิ่มผลผลิต โดยให้ใช้น้ำหมักชีวภาพฉีดพ่น หรือ รดเป็นประจำ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ตลอดอายุ-ก่อนเก็บเกี่ยว

– การป้องกัน และไล่แมลง แนะนำใช้น้ำหมักชีวภาพสมุนไพรต่างๆ โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์ไล่แมลง เช่น สะเดา พริก ตะไคร้หอม สาบเสือ สาบหมา เป็นต้น ถึงแม้จะกำจัดแมลงไม่ได้ แต่สามารถป้องกันได้ระดับหนึ่ง


#ปุ๋ยอินทรีย์ #ปุ๋ยไซโต #ปุ๋ยมูลค้างคาว

Comentários


bottom of page