top of page

ปุ๋ยไซโตสำหรับกล้วยไม้

134.jpg

คุณประโยชน์

  • เร่งการออกดอก ดอกดก ช่อใหญ่ สีสดสวย ขั้วดอกเหนียว ติดดอกยาวนาน โร่งโรยช้า

  • ฟื้นฟูสภาพกล้วยไม้ ไม้แขวนที่ทรุดโทรมตามอายุหรือจากที่ดอกผ่านการเร่งด้วยเคมีให้กลับมาสมบูรณ์และออกดอกอย่างสวยงาม

  • มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริมอย่างสมดุล สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความสมบูรณ์ทำให้ต้านทานโรคได้ดี

  • เร่งการแตกรากใหม่ แทนรากเก่าที่แก่หรือเสื่อมโทรมจากการถูกเร่งด้วยสารเคมี

  • เร่งการแตกหน่อของกล้วยไม้และไม้แขวนทุกชนิด ง่ายต่อการขยายพันธ์

 

วิธีใช้

    1 ซอง/กระถาง ใส่ทุก 2-3 เดือน

image.png
image.png
bottom of page