ปุ๋ยไซโตสำหรับบัวและไม้น้ำ

133.jpg

คุณประโยชน์

- เร่งการออกดอก แตกใบใหม่ ดอกโต สีสดสวย ร่วงโรยช้า ออกดอกตลอดปี

- เร่งการแตกหน่อ แตกกอที่สมบูรณ์

- แก้ปัญหาบัวใบเล็ก แคระแกน ไม่ออกดอก เห็นผลภายใน 2 เดือน

- ไม่เป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำ

   (หากบัวคงเหลือแต่หัว ช่วงแรกให้ใส่ปุ๋ยเคมีกระตุ้นในช่วงแรก เมื่อเริ่มแตกใบเล็กๆใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไซโตสำหรับบัว ใบจะขยาย

   ใหญ่และออกดอกภายใน 2 เดือน)

วิธีใช้

   กดเม็ดปุ๋ยให้จมดินในกระถาง 1-2 เม็ด ตามขนาดของกระถางบัว ใส่ทุก 30 วัน

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้าคาว ปุ๋ยไซโต