ประวัติความเป็นมาของปุ๋ยอินทรีย์ไซโต

        ปุ๋ยไซโต เป็นปุ๋ยมูลค้างคาวผสมฮอร์โมนธรรมชาติเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน ก่อตั้งและผลิตโดยกลุ่มพัฒนาปุ๋ยชีวภาพไซโต เมื่อปี พศ.2546 ณ. หมู่ 4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหลักการในการผลิตคือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดการทำลายดินจากการใช้เคมีภัณฑ์ และสร้างงานสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน

โดยในช่วงปี พ.ศ.2546-2549 ปุ๋ยที่ผลิตได้นำมาใช้ในกลุ่มและชุมชนใกล้เคียง กำลังการผลิตอยู่ที่ 60-100 กระสอบ/วัน หลังจากผลิตมาระยะหนึ่งด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพของปุ๋ยที่แตกต่างจากปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป เมื่อเกษตรกรนำไปใช้ สามารถเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาของเกษตรกรได้จริง เช่น หน้ายางตายนึ่ง, เปอร์เซ็นน้ำยางต่ำ, น้ำหนักน้อย, ปาล์มขาดคอ, ผลผลิตไม่ดี ในปี พ.ศ.2550 จึงมีการสั่งจองปุ๋ยและจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยกลัวว่าจะไม่ได้รับปุ๋ยตามที่สั่งไว้ ส่งผลให้ประสบปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โรงงานจึงได้เพิ่มเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตที่ 1,500 กระสอบ/วัน

         หลังจากทดลองใช้ชาวสวนมีการบอกปากต่อปากไปยังเพื่อนร่วมอาชีพอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการสั่งซื้อหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากจากเกษตรกรที่อยู่ต่างจังหวัด สืบเนื่องจากคุณภาพหลังการใช้ที่เห็นผลจริง

โดยปุ๋ยไซโตมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 6 ชนิด

  1. ปุ๋ยไซโต สูตร 1 (สีชมพู) ใช้สำหรับปาล์มน้ำมัน ยางเล็ก ไม้ผล นาข้าว มันสัมปะหลัง อ้อย ข้าวโพด พืชผักสวนครัว ขนาดบรรจุ 50 กก./กระสอบ

  2. ปุ๋ยไซโต สูตร 2 ( สีฟ้า) ใช้สำหรับยางเปิดกรีดและแก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่ง ขนาดบรรจุ 50 กก./กระสอบ 

  3. ปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับ (เร่งดอก เร่งราก) ขนาดบรรจุ 500 กรัม./ถุง

  4. อาหารเสริมทางใบ ขนาดบรรจุ 220 cc./ขวด, 1000 ml/ขวด

  5. ปุ๋ยกล้วยไม้ ขนาดบรรจุ 12 ซอง./ถุง

  6. ปุ๋ยบัว ขนาดบรรจุ 12 เม็ด./ถุง

ภาพนิ่ง7.JPG
20124.jpg
ภาพนิ่ง11.JPG
ภาพนิ่ง9.JPG