ประวัติความเป็นมาของปุ๋ยอินทรีย์ไซโต

        ปุ๋ยไซโต เป็นปุ๋ยมูลค้างคาวผสมฮอร์โมนธรรมชาติเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน ก่อตั้งและผลิตโดยกลุ่มพัฒนาปุ๋ยชีวภาพไซโต เมื่อปี พศ.2546 ณ. หมู่ 4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหลักการในการผลิตคือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดการทำลายดินจากการใช้เคมีภัณฑ์ และมีหลักในการสร้างงานสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน โดยในช่วงปี พ.ศ.2546-2549 ปุ๋ยที่ผลิตได้นำมาใช้ในกลุ่มและชุมชนใกล้เคียง กำลังการผลิตอยู่ที่ 60-100 กระสอบ/วัน หลังจากผลิตมาระยะหนึ่งด้วยประสิทธิ์ภาพและคุณภาพของปุ๋ยที่แตกต่างจากปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป เมื่อเกษตรกรนำไปใช้ สามารถเพิ่มผลผลิตและแก้ปัญหาของเกษตรกรได้จริง เช่น หน้ายางตายนึ่ง, เปอร์เซ็นน้ำยางต่ำ, น้ำหนักน้อย, ปาล์มขาดคอ, ผลผลิตไม่ดี ในปี พ.ศ.2550 จึงมีการสั่งจองปุ๋ยและจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยกลัวว่าจะไม่ได้รับปุ๋ยตามที่สั่งไว้ ปัญหาการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โรงงานจึงได้เพิ่มเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตที่ 1,500 กระสอบ/วัน การใช้ได้กระจายและบอกต่อไปยังต่างจังหวัดอย่างรวดเร็วด้วยคุณภาพหลังการใช้ที่เห็นผลจริง โดยทางโรงงานมีผลิตทั้งหมด 6 ชนิด

       1. ปุ๋ยไซโต สูตร 1 (สีชมพู) ใช้สำหรับปาล์มน้ำมัน ยางเล็ก ไม้ผล นาข้าว มันสัมปะหลัง อ้อย ข้าวโพด พืชผักสวนครัว ขนาดบรรจุ 50 กก./กระสอบ

       2. ปุ๋ยไซโต สูตร 2 ( สีฟ้า) ใช้สำหรับยางเปิดกรีดและแก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่ง ขนาดบรรจุ 50 กก./กระสอบ 

       3. ปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับ (เร่งดอก เร่งราก) ขนาดบรรจุ 500 กรัม./ถุง

       4. อาหารเสริมทางใบ ขนาดบรรจุ 220 cc./ขวด, 1000 ml/ขวด

       5. ปุ๋ยกล้วยไม้ ขนาดบรรจุ 12 ซอง./ถุง

       6. ปุ๋ยบัว ขนาดบรรจุ 12 เม็ด./ถุง

ภาพนิ่ง7.JPG
20124.jpg
ภาพนิ่ง11.JPG
ภาพนิ่ง9.JPG
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้าคาว ปุ๋ยไซโต