สินค้าแนะนำของเรา

20.jpg

ปุ๋ยไซโตสีชมพู

ขนาด50กก./กระสอบ

ใช้สำหรับไม้ผล ทุเรียน มะม่วง มะนาว ปาล์มน้ำมัน นาข้าว มันสัมปะลัง อ้อย ข้าวโพด สัปรด พืชผักสวครัว ผลผลิตสูง

ราคา:

500  บาท กระสอบ/50 กก

133.jpg

ปุ๋ยไซโตสำหรับบัวและไม้น้ำ

ปุ๋ยบัว ขนาด 12 เม็ด/ถุง

ใช้สำหรับ บัวและไม้น้ำทุกชนิด เช่น แพงพวย สันตะวา สาหร่าย กระจับ จอก แพ็คละ 12 ถุง (1โหล)

ราคา:

กำลังแก้ไข

71275158_2488796701203241_90080069920604

น้ำหมักอินทรีย์ไซโต

สำหรับพืชทุกชนิด เช่น ทุเรียน และผลไม้ทุกชนิด แก้โรคเชื้อราระบาดได้ทุกโรค

ขนาด 1000 ml/ขวด

ราคา:

กำลังแก้ไข

21.jpg

ปุ๋ยไซโตสีฟ้า

ขนาด50กก./กระสอบ

สำหรับยางพาราเปิดกรีด

รักษาและป้องกันหน้ายางตายนึ่ง

เปอร์เซ็นน้ำยางเพิ่ม 40-44 %

เปลือกยางหนานิ่มเห็นผลภายใน15วัน

ราคา:

500  บาท กระสอบ/50 กก

134.jpg

ปุ๋ยไซโตสำหรับกล้วยไม้

ปุ๋ยกล้วยไม้ ขนาดบรรจุ 12 ซองชา/ถุง

สำหรับกล้วยไม้ ไม้แขวน ไม้ตั้งโต๊ะ

แพ็คละ 12 ถุง (1โหล)

ราคา:

กำลังแก้ไข

132.jpg

ปุ๋ยไซโต ชนิดเม็ด

ขนาด 500กรัม/ถุง 

สำหรับไม้ดอก

ไม้ประดับ ไม้ผล

พืชผักสวนครัว 

ราคา:

299 บาท  / 1 โหล

22.jpg

ปุ๋ยไซโตอาหารเสริมทางใบ

สำหรับพืชทุกชนิด เช่น ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หน้ายางพารา

ขนาด 220 ml/ขวด  ราคา 389 / 6 ขวด

ขนาด 1000 ml/ขวดราคา 499 / 2 ขวด

ราคา:

389 และ 499

ข้อมูลปุ๋ยไซโต

ทำความรู้จักกับปุ๋ยไซโต

โรงงานปุ๋ยไซโต จำหน่ายและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ไซโตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดคุณภาพสูง ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง ปริมาณการใช้เท่าปุ๋ยเคมี วัตถุดิบทุกชนิดที่นำมาผลิตปุ๋ยไซโต เป็นวัตถุดิบที่เป็นปุ๋ยและเป็นอาหารของพืชทั้งสิ้น ไม่ใช้กากของเสียจากของเหลือใช้ ไม่มีสารเติมเต็ม ทุกเม็ดคือเนื้อปุ๋ย แม้แต่วัตถุดิบขึ้นเม็ดที่โรงงานปุ๋ยทั่วไปมักใช้วัสดุธรรมดา แต่ปุ๋ยไซโตใช้ขี้กุ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากขี้กุ้งมี ซีโอไลท์ + หินภูเขาไฟ ที่เป็นอาหารของพืชโดยผ่านกรรมวิธีและตากแห้งแล้ว มาผสมผสานกับเทคโนโลยีจากธรรมชาติ และมีนักวิชาการซึ่งเป็นประธานกลุ่มที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่า20 ปี ดูแลควบคุมคุณภาพและควบคลุมการผลิตทุกขั้นตอน ปุ๋ยไซโตจึงเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ปริมาณการใช้เท่าปุ๋ยเคมี ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรและเป็นปุ๋ยเพียงรายเดียวที่ได้รับเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนประกอบของปุ๋ย อินทรีย์ไซโต

การผลิต.jpg

ปุ๋ยอินทรีย์ไซโต มีส่วนประกอบหลัก 8 ชนิด อาทิ เช่น

1. มูลค้างคาว มีมูลค้างคาวอายุนับ100ปี เป็นสูตรผสม50% ซึ่งจะมีธาตุ

   อาหารที่จำเป็น สำหรับพืชครบทุกชนิดทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรอง

   อาหารเสริม

2ฮอร์โมนไซโตไคนิน เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากธรรมชาติที่นำมาใช้

    กับพืชทุกชนิด เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย แก้ปัญหาหน้า

    ยางตายนึ่ง ปาล์มลูกลีบ และยังทำให้ปาล์มผลดก ลูกโต ติดลูกตลอด

    ปีไม่ขาดคอ

3. สารคีเลต ทำหน้าที่ละลายธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และที่ตกค้างในดิน

    จากการใช้ปุ๋ยเคมีให้พืชนำกลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์

4. จุลินทรีย์ ใช้ EM จากประเทศญี่ปุ่นทำหน้าที่ ตรึงธาตุอาหารหลัก

กว่าจะได้มาซึ่งมูลค้างคาวแต่ละแหล่ง

ด้วยเรารู้ว่า...วัตถุดิบ คือ ส่วนประกอบสำคัญในการกำหนดคุณภาพปุ๋ย โรงงานปุ๋ยไซโตจึงมุ่งเน้น คัดสรรค์วัตถุดิบต่างๆอย่างพิถีพิถัน โดยเฉพาะมูลค้างคาวเราจึงเลือกจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆอย่างสมบูรณ์และสมดุล ผ่านการตรวจสอบธาตุอาหารจากห้องปฏิบัติการ

    แม้ว่าวัตถุดิบนี้จะได้มายากลำบากสักเพียงใด เราก็จะทำ เพื่อประสิทธิภาพอันสูงสุดของปุ๋ยอินทรีย์ไซโตสู่ผู้บริโภค

ประวัติความเป็นมาของปุ๋ยอินทรีย์ไซโต

ปุ๋ยไซโต เป็นปุ๋ยมูลค้างคาวผสมฮอร์โมนธรรมชาติเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน ก่อตั้งและผลิตโดยกลุ่มพัฒนาปุ๋ยชีวภาพไซโต เมื่อปี พศ.2546 ณ. หมู่ 4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหลักการในการผลิตคือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดการทำลายดินจากการใช้เคมีภัณฑ์ และมีหลักในการสร้างงานสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน โดยในช่วงปี พ.ศ.2546-2549 ปุ๋ยที่ผลิตได้นำมาใช้ในกลุ่มและชุมชนใกล้เคียง กำลังการผลิตอยู่ที่ 60-100 กระสอบ/วัน

33.jpg
58.png
66.jpg
70.jpg

รีวิวผลผลิตจากลูกค้า

คลังความรู้การเกษตร

86.png
87.png