ทำความรู้จักกับปุ๋ยไซโต

DSC01162.jpg

โรงงานปุ๋ยไซโต จำหน่ายและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ไซโตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดคุณภาพสูง ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง ปริมาณการใช้เท่าปุ๋ยเคมี วัตถุดิบทุกชนิดที่นำมาผลิต เป็นสารอาหารของพืชทั้งสิ้น ไม่ใช้กากของเสียที่ไม่มีสารเติมเต็ม ทุกเม็ดคือเนื้อปุ๋ย แม้แต่วัตถุดิบขึ้นเม็ดที่โรงงานปุ๋ยทั่วไปมักใช้วัสดุธรรมดา แต่ปุ๋ยไซโตใช้ขี้กุ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากขี้กุ้งมี ซีโอไลท์ + หินภูเขาไฟ ที่เป็นอาหารของพืชโดยผ่านกรรมวิธีและตากแห้งแล้ว มาผสมผสานกับเทคโนโลยีจากธรรมชาติ และมีนักวิชาการซึ่งเป็นประธานกลุ่มที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่า20 ปี ดูแลควบคุมคุณภาพและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน

ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรและเป็นปุ๋ยเพียงรายเดียวที่ได้รับเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนประกอบของปุ๋ย

การผลิต.jpg

ปุ๋ยอินทรีย์ไซโต มีส่วนประกอบหลัก 8 ชนิด อาทิ เช่น

  1. มูลค้างคาว มีมูลค้างคาวอายุนับ100ปี เป็นสูตรผสม50% ซึ่งจะมีธาตุอาหารที่จำเป็น สำหรับพืชครบทุกชนิดทั้งธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริม

  2. ฮอร์โมนไซโตไคนิน เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากธรรมชาติที่นำมาใช้กับพืชทุกชนิด เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย แก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่ง ปาล์มลูกลีบ และยังทำให้ปาล์มผลดก ลูกโต ติดลูกตลอดปีไม่ขาดคอ

  3. สารคีเลต ทำหน้าที่ละลายธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และที่ตกค้างในดินจากการใช้ปุ๋ยเคมีให้พืชนำกลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์

  4. จุลินทรีย์ ใช้ฮอร์โมนจากประเทศญี่ปุ่นทำหน้าที่ ตรึงธาตุอาหารหลัก

กว่าจะได้มาซึ่งมูลค้างคาวแต่ละแหล่ง

วัตถุดิบ คือ ส่วนประกอบสำคัญในการกำหนดคุณภาพปุ๋ย

เราจึงมุ่งเน้นคัดสรรค์วัตถุดิบต่างๆอย่างพิถีพิถัน โดยเฉพาะมูลค้างคาว

เราจะเลือกจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ

อย่างสมบูรณ์และสมดุล ผ่านกระบวนการการตรวจสอบธาตุอาหารจากห้องปฏิบัติการ เพื่อประสิทธิภาพอันสูงสุดของปุ๋ยไซโตส่งถึงสวนของคุณ

301.jpg

ประวัติความเป็นมาของปุ๋ยไซโต

ปุ๋ยไซโต เป็นปุ๋ยมูลค้างคาวผสมฮอร์โมนธรรมชาติเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน ก่อตั้งและผลิตโดยกลุ่มพัฒนาปุ๋ยชีวภาพไซโต เมื่อปี พศ.2546 ณ. หมู่ 4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมีหลักการในการผลิตคือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดการทำลายดินจากการใช้เคมีภัณฑ์ และสร้างงานสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน

โดยในช่วงปี พ.ศ.2546-2549 ปุ๋ยที่ผลิตได้นำมาใช้ในกลุ่มและชุมชนใกล้เคียง กำลังการผลิตอยู่ที่ 60-100 กระสอบ/วัน 

33.jpg
58.png
66.jpg
70.jpg

รีวิวผลผลิตจากลูกค้า

คลังความรู้การเกษตร