top of page

เทคนิคดูมะพร้าวน้ำหอม?หอมมาก หอมน้อย ให้ดูที่ราก


คุณนงค์นารถ เป็นคนพื้นเพเดิมแถวนี้ จึงรู้จักพืชพรรณประจำถิ่น รวมทั้งพืชใหม่ ที่คาดว่าจะมีอนาคต ในวัยเรียน เขาเรียนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จากนั้นเรียนระดับปริญญาตรี ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อก่อนที่นี่รู้จักกันดีในนามเกษตรลาดกระบัง เมื่อเรียนจบ คุณนงค์นารถทำงานในระบบราชการอยู่พักหนึ่ง จากนั้นจึงลงมาทำเกษตรอย่างจริงจัง โดยการผลิตมะม่วง ละมุด มะพร้าว โดยที่พืชเหล่านี้ผลิตเพื่อขายผล รวมทั้งต้นพันธุ์ อย่าง มะม่วง ท้องถิ่นอำเภอบางคล้า มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รสชาติของมะม่วงที่นี่อร่อย เพราะมีน้ำเค็มเข้าถึงบางฤดูกาล ชาวบ้านเรียกว่าดินลักจืดลักเค็ม คล้ายๆ กับทางสมุทรสงคราม ด้วยเหตุนี้ มะม่วงบางคล้าจึงขายได้ราคาดี การออกดอกติดผลก่อนบางพื้นที่ของไทย ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้คนนิยมชมชอบ บางคล้าทุกวันนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผลผลิตทางการเกษตรจึงจำหน่ายได้ราคาดี คุณนงค์นารถ บอกว่า มะม่วงที่ปลูกจำหน่ายผลผลิต รวมทั้งทำกิ่งพันธุ์จำหน่าย ซึ่งมีลูกค้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องคือ มะม่วงขายตึก น้ำดอกไม้ และเขียวเสวย อีกพันธุ์หนึ่งที่ขายผลผลิตได้ดีคือ ทะวายเดือนเก้า มะม่วงเขียวเสวยและน้ำดอกไม้ คงรู้จักกันดีแล้ว ส่วนมะม่วงขายตึกเป็นมะม่วงที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดฉะเชิงเทรา จุดเด่นนั้นเนื้อสีเหลืองเข้มในช่วงที่ผลยังดิบอยู่ เมื่อสุกรสชาติหวาน ในงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา คืองานมะม่วง?ขายตึก เป็นมะม่วงที่มีจุดขายมาหลายปีแล้ว นอกจากที่แนะนำมา เจ้าของสวนยังหาพันธุ์ใหม่ๆ มาขยายพันธุ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น พันธุ์อาร์ทูอีทู จากออสเตรเลีย รวมทั้งพันธุ์จากไต้หวัน ? มะพร้าวน้ำหอม?หอมมาก หอมน้อย ดูและดมที่ราก วันที่ไปเยี่ยมชมสวนของคุณนงค์นารถ อยู่ในช่วงฤดูร้อน อากาศร้อนอบอ้าว เมื่อไปถึงเจ้าของเฉาะมะพร้าวให้ดื่มน้ำ นอกจากรสหวานล้ำลึกแล้ว จมูกยังสัมผัสได้ว่า น้ำมะพร้าวมีกลิ่นหอม ซึ่งไม่ได้พบมานานแล้ว ทั้งๆ ที่ตระเวนทำข่าวมา 10-20 ปี ทุกวันนี้ คุณนงค์นารถ ขายผลผลิตมะพร้าวเพื่อกินผลอ่อนไม่มากนัก แต่เขาเน้นขยายพันธุ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ?มาจากไกลๆ กัน มาจากแม่น้ำโขง เขามาซื้อพันธุ์ไปปลูกกัน? คุณนงค์นารถบอก มาจากแม่น้ำโขง หมายถึงลูกค้าจากอีสานแถบริมแม่น้ำโขง เขาตื่นตัวปลูกมะพร้าวเพื่อส่งไปลาว เวียดนาม และจีน คุณนงค์นารถ อธิบายว่า ที่บางคล้า เป็นแหล่งมะพร้าวอ่อนที่น้ำหอม แต่ปลูกไปนานๆ พบว่า มีการกลายพันธุ์ ดังนั้น จึงต้องมีการคัดพันธุ์ โดย?

หนึ่ง.?คัดจากต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว และน้ำมีกลิ่นหอมแรง โอกาสพบการกลายพันธุ์มี เพราะใน 1 ทะลาย มี 10 ผล เมื่อปลูกมีผลผลิตออกมา อาจจะพบว่าบางต้นหอมมาก บางต้นหอมน้อย

สอง.?ดูจากทรงต้น มะพร้าวน้ำหอมที่มีกลิ่นแรง ทรงต้นจะเปลาตรง สะโพก (ลำต้นที่ติดกับดิน) ไม่ใหญ่ หากใช้มีดถากที่รากแล้วมีสีชมพู แสดงว่า ต้นพันธุ์จากต้นนี้ ส่วนใหญ่หากนำไปปลูกน้ำมีกลิ่นหอม สาม.?ดูที่รากจากต้นงอกใหม่

สามจุดหนึ่ง.?หากต้นงอกใหม่ รากมีสีขาว ปลายรากมีสีขาว ใช้มีดปาดรากดู ยังมีสีขาวอยู่ ดมที่รากไม่มีกลิ่นหอม มะพร้าวผลนั้นเมื่อนำไปปลูกมีผลผลิต น้ำไม่หอม

สามจุดสอง.?หากต้นงอกใหม่ รากสีขาว ปลายรากสีชมพู ปาดตามขวางราก มีสีขาว ดมดูมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ต้นพันธุ์นั้นเมื่อมีผลผลิตออกมามีกลิ่นหอมปานกลาง

สามจุดสาม.?หากต้นงอกใหม่มีปลายรากสีชมพู ใช้มีดปาดรากดู มีสีชมพู ดมดูมีกลิ่นหอมชัดเจน แสดงว่า มะพร้าวผลนั้นเมื่อนำไปปลูกจะได้น้ำหอมกลิ่นแรง นอกจากนี้ ยังพิสูจน์ได้โดยการใช้มีดกรีดเบาๆ รอบโคนต้นงอกใหม่ หากต้นไหนโคนสีชมพู เมื่อนำพันธุ์ไปปลูก ผลผลิตออกมามีกลิ่นหอมแรง

?การคัดมะพร้าวของเรา คัดจากการดูที่ต้นก่อน คัดจากต้นที่ให้ผลผลิตน้ำหอม จากนั้นนำมาเพาะแล้วมาดูที่ราก จึงนำเสนอต่อผู้ปลูก มีเสียงตอบรับมาว่าได้ผลตามที่เราแนะนำไว้ คนที่ซื้อไปปลูก หากซื้อไปขายต่อ เป็นมืออาชีพอยู่แล้ว เราไม่แนะนำมาก แต่หากมาซื้อไปปลูกไว้กินผล เราจะแนะนำนาน? คุณนงค์นารถ บอก เป็นแนวทางการคัดพันธุ์มะพร้าวของคุณนงค์นารถ ที่ได้จากประสบการณ์บวกกับวิชาการเกษตรที่เรียนระดับปริญญาตรีมา อยากรู้ราคาซื้อขาย


ที่มา : www.cyto.biz (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยไซโต)

Comments


bottom of page