top of page

เทคนิคการปลูกมะพร้าว ให้ต้นเตี้ยได้ผลผลิตเร็วและลูกดก


คีย์เวิร์ดสำคัญ ที่เจ้าของสวนมะพร้าวรุ่นใหม่ต้องรับรู้ ถึงแม้มะพร้าวจะ โตเองได้ ถึงแม้มะพร้าวจะ ทนแล้ง ถึงแม้มะพร้าวจะ ทนน้ำ ถึงแม้มะพร้าวจะ สตรองมากเพียงใด การปลูกมะพร้าวอย่างถูกวิธี  ไม่ปล่อยปละให้โตเองตามธรรมชาติ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ที่จะทำให้มะพร้าวโตได้อย่างรวดเร็ว

เรามาศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลย..

เตรียมระบบน้ำ ยกร่องน้ำหล่อ, สปริงเกอร์, น้ำหยดเตรียมหลุมในการปลูก ขนาดประมาณ 50x50x50 ซม.สำหรับมะพร้าวน้ำหอม ปลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัส ระยะห่าง 6×6 เมตร ประมาณ 44 ต้น/ไร่ (อ่านต่อ..)สำหรับมะพร้าวแกง ปลูกสลับฟันปลา ระยะห่าง 7×8 เมตร ประมาณ 29 ต้น/ไร่ (อ่านต่อ..)ถ้าพบว่าในดินมีปลวกหรือหนอนด้วง ให้นำเศษไม้แห้งหรือใบไม้แห้งมาเผาในหลุม แล้วตากหลุมไว้ 1สัปดาห์ใส่ปุ๋ยคอก (แนะนำมูลไก่แห้ง) + ดินที่ขุดขึ้นมา + ขุยมะพร้าวหรือเศษใบไม้ ผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ **ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีรองก้นหลุมนำผลที่ออกหน่อแล้วมาปลูก เอนต้นลงให้ใกล้กับพื้นดิน (แนะนำเอนทางทิศตะวันออก) เพื่อให้ต้นเตี้ยและได้โคนต้นที่สวยงามเพื่อให้ต้นโตได้เร็วที่สุดควรกลบดินประมาณ 2/3ของผล ให้แสงแดดส่องถึงลูกด้านบนนำฟางมาคลุมรอบๆ เพื่อรักษาความชื้นรดน้ำทุก1- 2วันในช่วงแรก จนกว่าต้นจะแข็งแรงดี

เทคนิคสำคัญที่จะทำให้ต้นโตได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

ไม่กลบดินมิดลูกหรือทับโคนหน่อ ให้เปิดโคนโล่งไว้ไม่ตัดใบหรือลอกกาบใดๆออก แม้ขวางทางให้นำเชือกมาผูกดึงใบไว้ด้านข้างๆเพื่อให้สามารถปรุงอาหารได้เต็มที่ใส่มูลไก่บ่อยๆ รอยทรงพุ่ม 3-4เดือน/ครั้ง ควรใส่รอบๆห่างๆต้น ถ้าใส่เฉพาะโคนต้น จะทำให้รากเกิดเฉพาะบริเวณนั้นและไม่ไปหาอาหารที่อื่น

เคล็ดลับลูกดก

โรยเกลือแกงรอบทรงพุ่ม 1กก./ต้น/ปี อาจจะแบ่งใส่ 3ครั้งก็ได้ใส่มูลไก่รอบทรงพุ่ม ใส่ได้บ่อยๆ ปีละ 3-4ครั้ง ใช้ได้ทั้งมูลไก่แกลบและมูลไก่ล้วน ใส่ครั้งละ1ถุง ตามความเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนได้เสริมด้วยปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 25-7-7 สำหรับต้นที่ยังไม่ให้ผลเสริมด้วยปุ๋ยสูตรเน้นตัวท้าย 8-24-24 สำหรับต้นที่ให้ผลแล้วสูตรปุ๋ยเพิ่มความหวาน สำหรับมะพร้าวน้ำหอม 13-13-21ใส่ปริมาณ 1-2กิโลกรัม/ต้น/ปี

“ทำเกษตรไม่มีตายตัว อยู่ที่เราเลือกนำมาปรับใช้ ให้เหมาะกับพื้นที่ของเรา”

ที่มา www.cyto.biz (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยไซโต)


bottom of page