top of page

เกษตรผสมผสานปลูกพริกไทยบนต้นเหรียง ผลผลิตงาม


สวนผลไม้ของคุณสุกิจ สุวรรณาวุธ เกษตรกรชาวสวนวัย 64 ปี ที่บ้านทุ่งอ้อ หมู่ที่ 2 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา ในพื้นที่ 30 ไร่ ปลูกทุเรียนหมอนทอง มังคุดและต้นเหรียง โดยเป็นเกษตรกรชาวสวนทุเรียน-มังคุด มากว่า 30 ปี และได้ทำการปลูกพริกไทยพันธุ์ซาราวัคใต้ต้นเหรียงที่มีอยู่ประมาณ 100 ต้นโดยให้พริกไทยขึ้นค้างบนต้นเหรียง รวมทั้งปลูกพริกไทยใต้ต้นทุเรียน ต้นมังคุด รวมไปถึงต้นชะมวง ไม่เว้นแม้ต้นมะพร้าว หลังจากนั้นก็ทำการปลูกผักเหลียงหรือผักเหมียง แซมมังคุด-ทุเรียน แทนการปลูกในสวนยางพารา ซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วงนี้ทยอยเก็บผลผลิตทุกวันโดยเฉพาะพริกไทยและผักเหลียงส่งแม่ค้าในตลาดในพื้นที่


สำหรับวิธีเก็บพริกไทยที่ขึ้นค้างบนต้นเหรียงที่มีความสูงกว่า 10 เมตร เกษตรกรจะใช้บันไดไม้ไผ่พาดกับลำต้นแล้วปีนขึ้นไป ใช้ไม้ตะขอดึงก้านที่สูงและกรรไกรตัดกิ่งโยนลงมาใต้ต้น หลังจากนั้นก็เก็บพริกไทยและตัดใบที่กิ่งออก นำกิ่งไปปลูกต่อได้อีกครั้งหนึ่ง และสิ่งที่คนงานที่ขึ้นไปตัดกิ่งต้องผจญกับมันก็คือรังมดแดง ซึ่งจะต้องตัดทิ้งโยนให้ไปไกลๆ มิฉะนั้นจะต้องผจญกับมดแดงกัดหากมันแตกรัง จะต้องลงมาตั้งหลักและกลับขึ้นไปใหม่ สำหรับพริกไทยค้างที่เก็บอยู่นี้ได้พริกไทยสด 30 กว่ากิโลกรัม


สวนผลไม้ของคุณสุกิจมีความร่มรื่น แบบป่าธรรมชาติ ไม่มีการให้น้ำต้นไม้และไม่มีการใส่ปุ๋ยแต่จะใช้ซากกิ่งไม้ที่หักผุตกลงมาจากต้นและใบไม้สุมวางไว้ใต้ต้นแบบป่าธรรมชาติ ต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้เจริญเติบโตดี บริเวณโคนต้นมีขี้ไส้เดือนเต็มทุกต้น คุณสุกิจฯใช้ประโยชน์จากต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในสวนไม่เว้นแม้แต่ต้นชะมวงที่มีอยู่ 2 ต้นและต้นมะพร้าวที่ไร้ลูกอยู่เพียง 1 ต้นปลูกพริกไทยขี้นค้างทำเงินได้เช่นเดียวกัน


คุณสุกิจ สุวรรณาวุธ เปิดเผยว่า บริเวณตรงนี้ที่ยืนอยู่นี้ปลูกทุเรียนระยะห่าง 12 เมตร แล้วแซมด้วยต้นเหรียงที่เป็นตระกูลเดียวกับสะตอ สำหรับพริกไทยเริ่มนำมาปลูกเมื่อปี 2547 รวมเวลาก็ 13 ปีแล้ว สำหรับต้นนี้จะเก็บดูคิดว่าประมาณ 30 กก. พริกไทยสด


สำหรับผลผลิตพริกไทยจะเป็นเรื่อยๆ เราจะไม่เก็บเป็นพริกไทยดำหรือพริกไทยขาว เราจะเก็บขายไปเรื่อยๆเป็นพริกไทยอ่อน พอเห็นว่าพริกมันจะสุก เราก็จะเก็บทำพริกไทยดำ ปรกติวันหนึ่งเราจะเก็บประมาณ 5 -10 กิโลกรัมไปขายส่ง กก.ละ 100 บาท สำหรับพริกไทยอ่อนผมเก็บทุกวันพร้อมกับผักเหรียงแล้วไปส่งให้ลูกค้า นี่คือรายได้รายวันที่ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด เฉลี่ยวันละ 2 พันบาทได้ทุกวันแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่โลภมาก


ที่มา www.cyto.biz (ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยไซโต)

Comments


bottom of page