top of page

ครม.โวนโยบาย อัพราคาสำเร็จ 'ยาง-ปาล์ม'ฟื้น


ทำเนียบฯ * ครม.เป็นปลื้มส่งนโยบายช่วยอัพราคายาง พารา-ปาล์มน้ำมันขยับเพิ่ม ฟุ้งเกษตรกรรับอานิสงส์เต็มสูบ

นายสมคิด จาตุศรีพิ ทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิด เผยว่า ได้มีการหารือในที่ประ ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยว กับนโยบายของรัฐบาลที่ ช่วยส่งเสริมให้ราคายางพารา และปาล์มน้ำมันปรับตัวดีขึ้น โดยราคายางพาราเพิ่ม ขึ้นมาจนถึงกิโลกรัมละ 60.05 บาท ส่วนปาล์มเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 3.30-3.50 บาท เช่นเดียวกับราคาข้าวก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้น

"ราคาที่เพิ่มขึ้นมาครั้ง นี้ เป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นผล โดยเฉพาะราคาปาล์มนั้นได้เพิ่ม ขึ้นจากนโยบายการส่งเสริม การใช้ไบโอดีเซลทั้งบี 10 และ บี 20 รวมไปถึงการให้การไฟ ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งเกษตรกรไทยได้รับประโยชน์อย่างมากจากนโยบายดังกล่าว" นายสมคิดกล่าว

นายณัฐพร จาตุศรีพิ ทักษ์ โฆษกประจำรองนายก รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าว ว่า สาเหตุหลักของราคาพืช เกษตรทั้งยางพาราและปาล์ม ข้อแรกเป็นเพราะการรวมกลุ่มของสถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ได้เข้ามารับซื้อ เป็นการปรับเปลี่ยนโครง สร้างจากเดิมที่จะขายให้ กับผู้ส่งออกรายใหญ่เท่านั้นแต่พอมีกลไกนี้ขึ้นมาก็ทำ ให้เกิดการแข่งขันจนส่งผลให้ราคาดีขึ้นมาก  และนอกจากนี้ยังมีความต้อง การในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะยางพารา เดิมใช้ยาง พาราในประเทศปีละประ มาณ 500,000 ตัน ส่งออก 4 ล้านตัน แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่เข้าไปส่งเสริมก็ทำให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ขณะที่ราคาปาล์มนั้น ล่าสุดราคาผลปาล์มดิบมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.30-3.50 บาท ส่วนน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 19.75-20.00 บาท เป็นผลมาจากนโยบายการส่งเสริมใช้ไบโอดีเซล และการดูดซับราคาส่วนเกินเอา ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ตามนโยบายของรัฐ บาล ซึ่งเชื่อว่าหากยังมีการดำเนินการต่อไปในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ราคาปาล์มขยับตัวดีขึ้นแน่นอน

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.ยังรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) โดยรับทราบแนวทางการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ จากมติ กนป.ที่มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ เทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับกระ ทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัด ซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 200,000 ตัน เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบาง ปะกง.

#ปุ๋ยอินทรีย์ #ปุ๋ยไซโต #ปุ๋ยมูลค้างคาว


Comments


bottom of page