ปุ๋ยไซโตสำหรับกล้วยไม้

คุณประโยชน์

- เร่งการออกดอก ดอกดก ช่อใหญ่ สีสดสวย ขั้วดอกเหนียว ติดดอกยาวนาน โร่งโรยช้า

- ฟื้นฟูสภาพกล้วยไม้ ไม้แขวนที่ทรุดโทรมตามอายุหรือจากที่ดอกผ่านการเร่งด้วยเคมี

   ให้กลับมาสมบูรณ์และออกดอกอย่างสวยงาม

- มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริมอย่างสมดุล สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความสมบูรณ์

   ทำให้ต้านทานโรคได้ดี

- เร่งการแตกรากใหม่ แทนรากเก่าที่แก่หรือเสื่อมโทรมจากการถูกเร่งด้วยสารเคมี

- เร่งการแตกหน่อของกล้วยไม้และไม้แขวนทุกชนิด ง่ายต่อการขยายพันธ์

วิธีใช้

    1 ซอง/กระถาง ใส่ทุก 2-3 เดือน

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้าคาว ปุ๋ยไซโต
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon

บจก.ปุ๋ยไซโต 8/5 ม.4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.089-9803982 093-4696289

e-mail churasri2004@yahoo.com