ปุ๋ยอินทรีย์สีฟ้า

สว่าง1.png

คุณประโยชน์

  • รักษาและป้องกันหน้ายางตายนึ่ง

  • หน้ายางหน้านิ่ม กรีดง่าย ลำต้นโต สม่ำเสมอ

  • ช่วยให้ใบด้านล่างที่โดนแสงน้อยสามารถสังเคราะห์แสงได้ดี ทำให้การผลิตอาหารมีประสิทธิ์ภาพสูง น้ำยางเพิ่มขึ้น 1 กก./ไร่ ภายใน 1 เดือน

  • ช่วยชะลอการแก่ขอใบทำให้ผลัดใบช้าลง เพิ่มวันกรีดมากขึ้น

  • ป้องกันโรคราดำ ยอดเน่า รากเน่า

 

วิธีการใช้

  • ปริมาณการใช้ 1 กระสอบ/ไร่ (โดยไม่จำเป็นต้องใช้สลับกับปุ๋ยเคมี)