ปุ๋ยอินทรีย์สีฟ้า

สว่าง1.png

 คุณประโยชน์

- รักษาและป้องกันหน้ายางตายนึ่ง

- หน้ายางหน้านิ่ม กรีดง่าย ลำต้นโต สม่ำเสมอ

- ช่วยให้ใบด้านล่างที่โดนแสงน้อยสามารถสังเคราะห์แสงได้ดี ทำให้การผลิตอาหารมีประสิทธิ์ภาพสูง น้ำยางเพิ่มขึ้น 1 กก./ไร่ ภายใน 1 เดือน

- ช่วยชะลอการแก่ขอใบทำให้ผลัดใบช้าลง เพิ่มวันกรีดมากขึ้น

- ป้องกันโรคราดำ ยอดเน่า รากเน่า

 วิธีการใช้

- ปริมาณการใช้ 1 กระสอบ/1 ไร่ (โดยไม่จำเป็นต้องใช้สลับกับปุ๋ยเคมี)

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้าคาว ปุ๋ยไซโต