ปุ๋ยไซโตสีชมพู

คุณประโยชน์

ใช้สำหรับไม้ผล ทุเรียน มะม่วง มะนาว ปาล์มน้ำมัน นาข้าว มันสัมปะลัง อ้อย ข้าวโพด สัปรด 

- ปาล์มน้ำมัน นวัตกรรมฮอร์โมนไซโตไคนิน แก้ปัญหาปาล์มลูกลีบ ไม่ติดลูก กระตุ้นการติดตาดอกทำให้ติดลูกตลอดปี

- ผลไม้ ผลโต รดชาดดี ด้วยส่วนประกอบของมูลค้างคาวสูงถึง 50% ทำให้ไม้ผลมีรสชาดหวานมาก สามารถทำนอกฤดูได้

- นาข้าว ช่วยให้ข้าวแตกกอดี รวงโต เมล็ดไม่ลีบ น้ำหนักดี

- พืชสวนครัว ช่วยให้ผลดก ไม่เป็นโรค ใบไม่หยิก ยืดระยะเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น เช่น พริก มะระ

- พืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด สับปะรด ช่วยให้มีการสร้างอาหารเพิ่มขึ้น ผลผลิตต่อไร่สูง มันสัมปะหลังเปอร์เซ็นแป้งสูงถึง 24%

- ช่วยกระตุ้นให้เกิดหน่อและตาใหม่ที่แข็งแรง เช่น ทุเรียน ยางเล็ก มะม่วง ฯลฯ จะแตกยอดต่อฉัตรตลอดปี ลำต้นอ้วนโต

   เห็นผลหลังการใช้ปุ๋ย 15 วัน

- สนามหญ้า ไม้เลื้อย ไม่คลุมดิน

วิธีใช้

- ไม้ผล ใส่รัศมีทรงพุ่มเมตรละ 1 กก. (ว่านรอบๆทรงพุ่ม)

- ปาล์มน้ำมันแรกปลูกถึง 2 ปี ใส่ 0.3 - 2 กก./ต้น (ใส่ปีละ 3-4 ครั้ง) โดยผสมยูเรีย (46-0-0) อัตราการผสมไซโต 5 ส่วน 

   ยูเรีย 1 ส่วน จะทำให้โคนต้นขยายใหญ่ แตกยอดดี ใบหนา ยอดไม่พับงอ

- ปาล์มน้ำมัน 2 ปีขึ้นไป แบ่งใส่ 9 กก./ต้น/ปี 

- พืชผัก ไม้ดอก มันสัมปะหลัง ไร่อ้อย สับปะรด ใส่ 50 กก./ไร่ โดยสามารถเพิ่มผลผลิตเป็นทวีคูณด้วยการใช้ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย

   (46-0-0) ในอัตราส่วนปุ๋ยไซโต 5 ส่วน/ยูเรีย 1 ส่วน 

- นาข้าว 50 กก./ไร้ นาหว่านใส่หลังว่านข้าว 20-30 วัน และตอนอายุ50-60 วัน นาดำ ใส่ตอนทำเทือกและตอนอายุ 50-60 วัน

- รองก้นหลุม 3 ขีดหรือ 1 กำมือ/หลุม

สนามหญ้า ไม้เลื้อย ไม่คลุมดิน 1 กระสอบ/ไร่ หรือ 30 ตรม. / 1 กก

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้าคาว ปุ๋ยไซโต
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon

บจก.ปุ๋ยไซโต 8/5 ม.4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.089-9803982 093-4696289

e-mail churasri2004@yahoo.com