ทำความรู้จักกับปุ๋ยไซโต

โรงงานปุ๋ยไซโต จำหน่ายและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ไซโตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดคุณภาพสูง ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง ปริมาณการใช้เท่าปุ๋ยเคมี วัตถุดิบทุกชนิดที่นำมาผลิตปุ๋ยไซโต เป็นวัตถุดิบที่เป็นปุ๋ยและเป็นอาหารของพืชทั้งสิน ไม่ใช้กากของเสียจากของเหลือใช้ ไม่มีสารเติมเต็ม ทุกเม็ดคือเนื้อปุ๋ย แม้แต่วัตถุดิบขึ้นเม็ดที่โรงงานปุ๋ยทั่วไปมักใช้วัสดุธรรมดา แต่ปุ๋ยไซโตใช้ขี้กุ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากขี้กุ้งมี ซีโอไลท์ + หินภูเขาไฟ ที่เป็นอาหารของพืชโดยผ่านกรรมวิธีและตากแห้งแล้ว มาผสมผสานกับเทคโนโลยีจากธรรมชาติ และมีนักวิชการซึ่งเป็นประธานกลุ่มที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่า20 ปี ดูแลควบคุมคุณภาพและการผลิตทุกขั้นตอน ปุ๋ยไซโตจึงเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ปริมาณการใช้เท่าปุ๋ยเคมี ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรและเป็นปุ๋ยเพียงรายเดียวที่ได้รับเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลค้าคาว ปุ๋ยไซโต
  • Instagram Social Icon
  • Google+ Social Icon

บจก.ปุ๋ยไซโต 8/5 ม.4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.089-9803982 093-4696289

e-mail churasri2004@yahoo.com