ผลิตภัณฑ์

20.jpg

ปุ๋ยไซโตสีชมพู

ใช้สำหรับไม้ผล ทุเรียน มะม่วง มะนาว ปาล์มน้ำมัน นาข้าว มันสัมปะลัง อ้อย ข้าวโพด สัปรด พืชผักส่วนครัว ผลผลิตสูง

ราคา:

580/50 กก.

133.jpg

ปุ๋ยไซโตสำหรับบัวและไม้น้ำ

ปุ๋ยบัว ขนาด 12 เม็ด/ถุง

ใช้สำหรับ บัวและไม้น้ำทุกชนิด เช่น แพงพวย สันตะวา สาหร่าย กระจับ จอก

ราคา:

299/12 ถุง

21.jpg

ปุ๋ยไซโตสีฟ้า

สำหรับยางพาราเปิดกรีด

รักษาและป้องกันหน้ายางตายนึ่ง

เปอร์เซ็นน้ำยางเพิ่ม 40-44 %

เปลือกยางหนานิ่มเห็นผลภายใน15วัน

ราคา:

580/50 กก.

134.jpg

ปุ๋ยไซโตสำหรับกล้วยไม้

ปุ๋ยกล้วยไม้ ขนาดบรรจุ 12 ซอง/ถุง

สำหรับกล้วยไม้ ไม้แขวน ไม้ตั้งโต๊ะ

ราคา:

399/12 ถุง

งานนำเสนอ 8.001.jpeg

ปุ๋ยไซโตไม้ดอกไม้ประดับ

สำหรับไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลพืชผักสวนครัว 

ราคา:

299/6 ถุง

อาหารเสริมทางใบ

สำหรับพืชทุกชนิด เช่น ปาล์มน้ำมัน

ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว หน้ายางพารา

ขนาด 220 ml/ขวด ราคา 389/6 ขวด

ขนาด 1000 ml/ขวด ราคา 499/2 ขวด

ราคา:

389/6ขวด

499/2ขวด